වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවි
ශ්‍රී ලංකා රජයේ නිළ වෙබ් අඩවිය
සමාජ සවිබලගැන්විම් අමාත්‍යාංශය
භාගත කිරීම්
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩල පනත 1996
සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය සංශෝධිත පනත 1999
ගැසට් පත්‍රය 2006.09.25
බඳවා ගැනීමේ අයදුම්පත
විශ්‍රාම වැටුප් වාරික වගු
ප්‍රකාශ
පත්‍රිකා
වාර්ෂික වාර්තාව
යෝජනා ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ ‍
විශ්‍රාම වැටුප
පූර්ණ අබලතා ප්‍රතිලාභ
අර්ධ අබලතා ප්‍රතිලාභ
මරණ පාරිතෝෂික

president

ජාති, ආගම්, ස්ත්‍රී, පුරුෂ, වර්ණ වයස් හෝ අනෙකුත් කිසිදු භේදයකින් තොරව යම් සමාජයක ජීවත්වන පුරවැසියන් එහිදී ගෞරවණීය කොටස්කරුවන් ලෙස සැලකිය හැකි වන්නේ නම් එය උත්තුංග සමාජයකි.

පැරණි සරල ජන ජීවිතය ඉහිරී වඩා සංකීර්ණ වූ ජීවන ආකෘතියකට මිනිසා එළැඹි තැන් සිට, විශේෂ අවධානයක් හෝ රැකවරණයක් අවශ්‍ය වූ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය මැදිහත් වීම, ලෝකයේ දියුණුම රටවල් වල වඩා සුලබව දැකිය හැකිය. ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ඉටු කරනුයේ එම සද් සමාජ කාර්යයයි.

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හැකිලී පෞද්ගලික අංශය වඩා බලවත් වන ආර්ථික ව්‍යුහයක සමාජ ආරක්ෂණයද වඩ වඩාත් ශක්තිමත් ව්‍යුහයක් ලෙස නැගී සිටීම අත්‍යාවශ්‍යය. රාජ්‍ය අංශයේ විශ්‍රාම වැටුපක හිමිකම අහිමි සියළු පිරිස්වලට හිරිහැරයකින් තොර විශ්‍රාම දිවියක් ලබා දීම වෙනුවෙන්ද සමාජයේ විශේෂ අවධානය හෝ රැකවරණය අවශ්‍ය ආබාධිත පුද්ගලයින්, විශේෂිත රෝගාබාධ වලින් පෙළෙන්නන් ආදීන් පොදු සමාජ ප්‍රවාහයෙන් පිටස්තර නොවන ලෙස රැකවරණය සැලසීමද සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ වගකීමයි.

මෙම වගකීම ගැඹුරින් තේරුම්ගනිමින් හැම පුරවැසියකුම වටිනා සමාජ සම්පතක් ලෙස සිතන රජයක සමාජ ආරක්ෂණ කාර්ය භාරය ඉටු කරන ශ්‍රි ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ සමස්ත මෙහෙයුම් මණ්ඩලයටත්, සාර්ථක සේවා ඉලක්ක සපුරමින් සම්මානනීය පුරවැසියන් ලෙස බුහුමන් ලබන සියලු නිලධාරින්ටත් මාගේ සුබපැතුම් පළ කරන අතර, සියළු කටයුතු සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි පතමි.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
ජනාධිපති

president Minister Deputy Minister Ministry Secratery Chairman Working Director Genaral Manager
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පණිවිඩය ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂතුමාගේ පණිවිඩය සාමාන්‍යාධිකාරීතුමාගේ පණිවිඩය