நிருவாகப் பிரிவு

நிர்வாகப் பிரிவின் முக்கிய பணிகள்
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையின்படி ஆளணியினரை ஆட்சேர்ப்பு செய்தல், பயிற்சி செய்தல், வினித் திறன் தடை தாண்டல் பரீட்சையை நடத்துதல், சம்பள படியேற்றங்களை  வழங்குதல், சம்பள உயர்வுகளை திருத்தம் செய்தல்  மற்றும் ஆளணியினரை தகுதிப்படுத்திய பின் பதவி உயர்வுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்தல்.
 • நிறுவனத்தின் அனைத்து ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட கோப்புகளை முறையாகப் பராமரித்தல் மற்றும் தேவைப்படும்போது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.
 • நிறுவனத்தில் போக்குவரத்து, வாகனப் பராமரிப்பு, பாதுகாப்புச் சேவைகள், துப்புரவுச் சேவைகளைப் பெறுவதில் ஒப்பந்தங்களைச் செய்தல்.
 • வருடாந்த அறிக்கைகள், சுருக்கத் திட்டம், செயல்திட்டம் மற்றும் மற்ற அனைத்து மாதாந்திர மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளையும் தயாரித்து, பணிப்பாளா்கள் குழுவின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு அமைச்சிற்கு அனுப்புதல்,
 • நாடளாவிய ரீதியில் பிரதேச செயலக மட்டத்தில் இலங்கை சமூக பாதுகாப்பு சபையின் செயற்பாடுகளை நெறிப்படுத்துவதற்காக 58000 பயிற்சி பட்டதாரிகளை இணைத்துக்கொள்ளும் அரசாங்கத்தின் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ், 230 பட்டதாரிகள் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டு எமது நிறுவனத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் கோப்புகளை கையாளுதல்.
 • எமது நிறுவனத்திற்கு பல்நோக்கு அபிவிருத்தி பணி உதவிப் பயிற்சியாளர்களை நியமிப்பது தொடர்பாக பல்நோக்கு அபிவிருத்தி செயலணி திணைக்களத்தினால், எமது நிறுவனத்திற்கு 06 அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர், மேலும் இந்த அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க அமைச்சர்கள் பொது சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையை மறுபரிசீலனை செய்யவதற்காக அமைச்சரவையினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவிற்கு கடிதம் மூலம் கோரிக்கைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 • வருடாந்தஇறுதி செயல்திறன் அறிக்கையை தயாரித்து அமைச்சகத்திற்கு அனுப்புதல்.
 • ஊழியர்களின் அக்ரஹார காப்பீட்டு நிதியில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களின் காப்புறுதி தவணைக்கட்டணம் குறித்த அறிக்கைகளைத் தயாரித்து, காப்புறுதி நிதிக்கு மாதாந்திர அடிப்படையில் அனுப்பி, காப்பீட்டுக் கோரிக்கைகளுக்கான பணத்தை உடனடியாகப் பெறுவதற்குத் தேவையான பணிகளைச் செய்தல்.
 • நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களையும் தினசரி அடிப்படையில் சரிபார்த்தல், தலைவர், பொது மேலாளர் ஆகியோர் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் தலைவர்களுக்கு அனுப்புதல் மற்றும் கடிதங்கள் மற்றும் பார்சல்களை மாவட்ட அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக அஞ்சல் மூலம் அனுப்புதல்.
 • ஊழியர்களின் இடமாற்ற சபைக் கூட்டங்களை நடத்துதல் மற்றும் அதற்கேற்ப இடமாற்றங்களுக்குத் தேவையான கடிதங்களை வழங்குதல் மற்றும் நிறுவனத்தின் கடமைகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் இடமாற்றங்களைக் கையாளுதல்.
 • தொழிநு நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவிற்குத் தேவையான படிவங்களைத் தயாரித்து சமர்ப்பித்தல் மற்றும், கூட்டங்களை நடாத்தும் செயன்முறைகளை  ஒழுங்கு செய்தல்.
 • மாதாந்த பணிப்பாளர் சபைக் கூட்டங்களை நடத்துவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கு மற்றும்  பணிப்பாளர்  கமைத்தல் வழங் கப்படுகின்ற கட்டளைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்
 • ஆளணியினரின் நாளாந்த வரவு பதிவேடுகளை பேணுதல், மாதாந்த அறிக்கைகளை கோவைப்பத்துதல், தலைமை அலுவலகம் மற்றும்  25 மாவட்ட அலுவலகங்களில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் 06 மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை லீவு  அறிக்கைகளை வழங்குதல்
 • மாதாந்திர, காலாண்டு அறிக்கைகள், உள்ளக கணக்காய்வு ஐயவினாக்கள் மற்றும் அரசாங்க கணக்காய்வு வினவல்களுக்கு பதில் அளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வு கூட்டங்களில் கலந்துகொள்வது.
 • தொழில்நுட்பக் குழுக் கூட்டங்களில் பங்கேற்பது, தேவையான தொழில்நுட்பக் குழு ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் கூட்டங்களை நடத்தத் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.
 • அத்தியாவசிய நிறுவன நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான அமைச்சரவை பத்திரங்களை தயாரித்தல் மற்றும் தேவையான அனுமதிகளை பெறுதல்.
 • பணியாளர்களுக்கு பயிற்சிகளை நடத்துதல்.
மனித வளம்
 • தலைமை அலுவலகம் – சபையின்  தலைமை அலுவலகம் 06 மார்ச் 2013 முதல் இராஜகிரிய, ராஜகிரிய வீதி, இல. 18 இல் உள்ள வாரியத்திற்கு சொந்தமான நான்கு மாடி கட்டிடத்தில் நிறுவப்பட்டது

 • மாவட்ட அலுவலகங்கள்- சமூக பாதுகாப்பு மாவட்ட அலுவலகங்கள் நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட செயலகங்களிலும் நிறுவப்பட்டுள்ளன

 • பொது மேலாளர்
 • உதவி பொது மேலாளர் 03
 • முகாமையாளர் (நிர்வாகம்)
 • முகாமைத்துவ உதவியாளர்
 • தொலைபேசி செயற்பாட்டாளர் (அலுவலக உதவியாளர்)
 • அலுவலக உதவியாளர்
 • ஓட்டுனர்கள்

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

 • சமூக பாதுகாப்பு அதிகாரி (தகவல் தொழில்நுட்பம் )
 • தரவு நிர்வாகி
 • கணினி நிரலாக்க உதவியாளர் (மென்பொருள்)
 • கணினி நிரலாக்க உதவியாளர் (வன்பொருள்